Akustik

Allmänt Ljud

Strängen börjar vibrera när man spelar på gitarren. Då börjar även luftmolekylerna intill strängen att svänga i samma takt och det bildas omväxlande förtunningar och förtätningar av luften = det bildas en ljudvåg.

Örat

Trumhinnan sätts i rörelse när ljudvågorna kommer in i örat.

Våglängd

Våglängd kallas det avståndet mellan två förtunningar eller förtätningar hos en ljudvåg. Man brukar rita kurvor när man pratar om ljudvågor. En kort våglängd är en ton med hög frekvens, ju högre tonen är desto högre är frekvensen.

En gitarr utnyttjar akustiken som finns i resonanslådan och träet. En resonanslåda (eller klanglåda) är ett utrymme i gitarren som genom resonans förstärker ljud. Hur resonanslådan är formad bidrar till hur olika ljudfrekvenser förstärks, tillverkningsmetoder och material är också bidragande.

Så här skulle ljudvågorna kunna se ut.

Dessutom är varje sträng på gitarren olika tjocka. Genom att stämma en gitarr kan man ändra tonen, det vill säga spänna strängen. Om man vill ha högre ton, ”förkortar” man strängen, genom att stämma den. Ju tunnare strängen är desto högre ton får man fram.

Ordet resonans betyder genljud. Det är en överrensstämmelse i svängningstal mellan en svängningskälla t.ex. resonanslådan i gitarren. Då toner bildas i gitarren, genom att man slår på strängarna skapas ljudvågor, vilket ger resonans.

Inom akustiken behandlas både välljud och buller. Ordet akustik betyder att kunna göra sig hörd. Vibrationer inkluderas ofta i begreppet akustik, vilket även högfrekvent ljud (ultraljud) och lågfrekvent ljud (infraljud) gör, men dessa ljud kan inte uppfattas med hörseln. I fasta material talar man om strukturburet ljud eller vibrationer.

Buller kallas det ljud när svängningarna är oregelbundna. Vi uppfattar buller väldigt olika och är därför väldigt individuellt för varje person, buller är det som varje person inte uppfattar som välbehag.