Orkestergitarrer

Altgitarren

Kvintgitarren eller altgitarren är en lite mindre gitarr som är uppstämd en kvint. Man stämmer dem så här: B, F#, D, A, E, B från högt till lågt. 

Kvint är en beteckning för den femte tonen i en diatonisk skala, dessutom ett musikaliskt intervall på fyra diatoniska steg. Ordet betyder femte, från latinets quintus.

Sopran

Oktavgitarren eller soprangitarren är en ännu mindre gitarr som är stämd en oktav över den vanliga primgitarren, som den vanliga klassiska gitarren kallas. 

Soprangitarren började användas i orkestersammanhang runt år 1950-talet, även om det alltid funnits olika stämningar på gitarrer.

Den är stämd: E, B, G, D, A, E från högt till lågt, fast då en oktav högre, alltså har den en mensur på 400 till 435 mm. Vilket betyder vilken skallängd gitarren har.

Oktav är en beteckning för den högsta och åttonde tonen i en diatonisk skala, samt är intervallet mellan två toner vars frekvensförhållande är 2:1. Ordet betyder åttonde, från latinets octava. Förutom primen anses oktavintervallet vara det mest konsonanta. Om två toner spelas på oktavanstånd tolkas oktaven som samma ton, och tonerna betraktas ingå i samma tonklass. Det kallas att spela unisont.

Kvartsbas

KvartsbasgitarrenB-basgitarren eller Barytongitarren är en lite större gitarr än den vanliga klassiska gitarren. Denna basgitarren stäms vanligen en kvart lägre, med bibehållet intervall mellan strängarna. Vilket betyder att man kan spela med normal gitarr-fingersättning. Men den som spelar måste tänka ”sub-dominant”, tillexempel ”om man vill spela en 3-ackordslåt i C-dur är tonikan är då C-dur, som omges av en dominant, i detta fall G-dur och en subdominant, i detta fall F-dur. För att C-dur ackordet skall låta rätt måste du använda F-durgreppet. G-dur spelas som C-dur och F-dur som Bb-dur, och så vidare”

Alltså stämmer man kvartsbasen på samma sätt som kvintgitarren: B, F#, D, A, E, B från högt till lågt.

Det finns en till bas, som heter Kontrabas eller C-bas. (Men den har jag inte någon information om än.) 

Primgitarr

Den vanliga klassiska gitarren kallas även för primgitarr och stäms: E, B, G, D, A, E från högt till lågt. Gitarren har vanligtvis sex strängar men kan också ha sju eller tolv. Den tolvsträngade har stålträngar och kan både vara akustisk eller elektrisk. Medan den sexsträngade gitarren har tre nylonsträngar (de höga) och de tre låga strängarna är spunna.