Tillverkning

Träslag, Gitarrdelarna & Tips

Man kan bygga en gitarr av vilket träslag som helst men det finns bättre och sämre sorter.
Gitarrens lock är oftast i gran, på grund av att de frambringar de högsta volymnivåerna. Halsen brukar vara i antingen lönn eller mahogny. De träslag som greppbrädan brukar vara i är rosewood och ebenholts, eftersom de är starka och stabila. Sargen och bottnen behöver inte vara i trä. De vanligaste träslagen till sarg och botten är Brasiliansk eller indiskt jakaranda, lönn eller cypress. Men det finns flera listor på ”nya” träslag som man kan använda, till exempel mahogny, valnöt och ek.

Inuti halsen finns en dragstång som är av metall och grafitstång så att gitarren inte böjs av strängarnas kraft. Nere vid gitarren finns ett strängstall, som är av trä med lite plast detaljer.

Stallet

Stallets uppgifter är:

 • ”Det överför vibrationer från en sträng till klanglådan”
 • ” Det håller strängarna på lämplig höjd över greppbrädan Detta kan vara justerbart på vissa stall”
 • ”Det håller isär strängarna på lämpliga avstånd från varandra. Översadlen har motsvarande funktion i strängens andra ände”
 • ”Den definierar strängens ena ändpunkt. Den andra ändpunkten utgörs endera av översadeln eller kontakten mellan sträng och band om strängen trycks mot greppbrädan. Även om strängarna fortsätter förbi såväl översadel som stall är det mellan översadeln och stallet som strängen producerar ljud, och avståndet mellan dessa avgör vilken ton som produceras. Vissa stall tillåter finjusteringav denna kontaktpunkt.”

Sadeln

Sadeln brukar vara i plast och sitter överst på halsen, denna bit håller upp strängarna så att de inte ligger mot greppbrädan eller andra delar av gitarren. Alla band är mellan två metallbläck. Det brukar vara cirka 18 st.
Nere på gitarren, på stallet finns det ett stallben som, precis som sadeln, håller upp strängarna. Denna bit brukar också vara i något hårt material som till exempel plast.

Tips

Här kommer lite tips om var & hur man ska förvara gitarren:

 • Man ska inte sätta gitarren så att den utsätts för drag eller väta, ej heller i direkt solljus.
 • Man ska undvika alltför varma och fuktiga miljöer.
 • Om gitarren ska vara utomhus, lägg den i en väska eller liknande.
 • Om man transporterar den i längre sträckor till exempel flyg eller buss, försök då att ha gitarren i en hård väska (hard case eller big bag).

Och lite underhållstips:

 • Om en sträng brister ska man helst byta ut alla strängar för att få en bättre klang. Man ska byta strängarna när de börjar bli slitna eller att ljudet blivit sämre.
 • Gitarren och särskilt strängarna behöver rengöras, det kan man göra med en putsduk emellanåt.
 • Då och då behöver man göra en mer grundligare rengöring av gitarren, lösgör då strängarna för att göra detta möjligt.
 • Finns även speciella artiklar om man vill vårda sin gitarr extra noggrant, till exempel olja för vård av greppbrädan, speciella fiberdukar för rengöring, Gitarrpolish för träytan med mera.